مروری بر تأویل‌های عارفانه و عاشقانه مولانا از قصه‌های قرآنی در فصلنامه عرفان اسلامی

مروری بر تأویل‌های عارفانه و عاشقانه مولانا از قصه‌های قرآنی در فصلنامه عرفان اسلامی

شصت و سومین شماره از فصلنامه عرفان اسلامی، به صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان منتشر شد.
فصلنامه خردنامه صدرا در ایستگاه 99 / نقش تفکر فلسفی ملاصدرا در فهم متون دینی

فصلنامه خردنامه صدرا در ایستگاه 99 / نقش تفکر فلسفی ملاصدرا در فهم متون دینی

نود و نهمین شماره از فصلنامه خردنامه صدرا به صاحب امتیازی بنیاد حکمت اسلامی صدرا و مدیرمسئولی و سردبیری آیت‌الله سید محمد خامنه‌ای با هفت مقاله از جمله «نقش تفکر فلسفی ملاصدرا در فهم متون دینی» منتشر شد.
«واکاوی رهاوردهای غایی مناظرات رضوی» در شماره 29 فصلنامه فرهنگ رضوی

«واکاوی رهاوردهای غایی مناظرات رضوی» در شماره 29 فصلنامه فرهنگ رضوی

بیست و نهمین شماره از فصلنامه فرهنگ رضوی با هشت مقاله منتشر شد که یکی از مقالات آن به «واکاوی رهاوردهای غایی مناظرات رضوی» اختصاص دارد.
فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی در پله 59

فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی در پله 59

پنجاه و نهمین شماره از فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی با 9 مقاله منتشر شد.
فصلنامه شیعه‌پژوهی در ایستگاه 17

فصلنامه شیعه‌پژوهی در ایستگاه 17

هفدهمین شماره از فصلنامه شیعه‌پژوهی به صاحب امتیازی دانشگاه ادیان و مذاهب با 12 مقاله منتشر شد.
ظرفیت فلسفه‌‌ صدرا در مواجهه با پوچی فضای مجازی در «اندیشه دینی»

ظرفیت فلسفه‌‌ صدرا در مواجهه با پوچی فضای مجازی در «اندیشه دینی»

هفتاد و چهارمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «اندیشه دینی» شامل 6 مقاله علمی منتشر شد.
بررسی هویت زن در پرتو فلسفه احکام در ماهنامه «معرفت»

بررسی هویت زن در پرتو فلسفه احکام در ماهنامه «معرفت»

دویست و شصت و نهمین شماره ماهنامه علمی ترویجی «معرفت» شامل 9 مقاله علمی منتشر شد.
بررسی حکم تکلیفى و پیامد وضعى «عُجب» در دوفصلنامه «مطالعات فهم حدیث»

بررسی حکم تکلیفى و پیامد وضعى «عُجب» در دوفصلنامه «مطالعات فهم حدیث»

دوازدهمین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی «مطالعات فهم حدیث» شامل 12 مقاله منتشر شد.
بررسی نگاه «المیزان» به اعتباریات در فصلنامه «معرفت فلسفی»

بررسی نگاه «المیزان» به اعتباریات در فصلنامه «معرفت فلسفی»

شصت و هفتمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «معرفت فلسفی» شامل 8 مقاله منتشر شد.
بررسی مولفه‌های توحید ناب در فصلنامه «پژوهش‌های فلسفی کلامی»

بررسی مولفه‌های توحید ناب در فصلنامه «پژوهش‌های فلسفی کلامی»

هشتاد و سومین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهش‌های فلسفی کلامی» شامل 7 مقاله علمی منتشر شد.
1